بایگانی برچسب ها:پاکستان

نمونه وب سایت مورد حمله قرار گرفته پاکستانی
اخبار

باج گیر KCW وب سایت های پاکستان را رمز گذاری کرد

می توانید توضیحات زیر را از یک وب سایت آلوده به باج گیر (یا باج افزار) KCW مشاهده کنید. ابتدا از یک محقق حوزه امنیت بنام نالوکوئیس اطلاعاتی را در مورد باج گیر KCW بدست آمد. هر کس که با...

ادامه مطلب