بایگانی برچسب ها:بانکداری آنلاین

وبینار امنیت در بانکداری

وبینار امنیت در بانکداری آنلاین

مقررات انطباق یافته مانند SWIFT و GDPR می تواند برای درک و پیاده سازی، چالش بر انگیز باشد. بسیاری از این مقررات دارای اقدامات امنیتی سایبری است که بر روی حفاظت از زیر ساخت‌های حیاتی بانکی، به همراه جدول زمانی...

ادامه مطلب