اخبار

NSA تجسس در ضبط مکالمات تلفنی را سه برابر کرد به ۵۳۴ میلیون مورد رسید.

یک گزارش شفاف از اداره مدیریت هوش ملی بیانگر افزایش قابل توجه در کنترل و تجسس NSA در ضبط مکالمات تلفنی و متون نوشتاری است.

سایبرلند

بر اساس یک گزارش شفاف ارائه شده توسط اداره مدیریت هوش ملی (ODNI) – سازمان NSA در اقدامی حریصانه تا بیش از سه برابر ضبط مکالمات تلفنی و متن های نوشتاری آمریکایی ها را در سال گذشته در مقایسه با سال ۲۰۱۶ افزایش داده است.

گزارش سالانه پنجم که در ۴ مه بیان شده است، آشکار می کند که NSA حدود ۵۳۴ میلیون مورد ضبط مکالمات تلفنی از آمریکایی ها در سال ۲۰۱۷ داشته است. این آمار از ۱۵۱ میلیون مورد ضبط مکالمات تلفنی در سال ۲۰۱۶ نشان دهنده افزایش قابل توجهی است که اولین سال کامل بعد از اعمال قوانین تجسس مرتبط با تبصره آزادی آمریکا است.

دلیل افزایش سه برابری تجسس در ضبط مکالمات تلفنی در سال ۲۰۱۷ تشریح نشده است، اما سخنگوی ODNI – تیموتی بارت – به رویترز گفت که “ما انتظار نوسان سالانه دراین آمار را داریم.” همچنین او اضافه کرد که “NSA شیوه استفاده از قدرت خود را برای ضبط مکالمات تلفنی تغییر نداده است.”

جزئیات مربوط به ضبط مکالمه ها از طریق شرکت های مخابرات آمریکا ارائه می شوند. این جزئیات شامل شماره‌ها و مدت مکالمه و زمان ارسال پیامها هستند، اما در برگیرنده محتوای واقعی نیستند زیرا با توجه به نظارت FISA (تبصره تجسس هوش خارجی) گردآوری می شوند .

۵۳۴ میلیون ضبط مکالمه آمار آمریکایی نیست که مکالمات آنها ضبط شده است، بلکه تعداد اطلاعات ضبط شده است. پیشنهاد شده است که آمار سه برابر شده – حتی با وجود اینکه هر گزارش با دریافت از واحدهای مختلف به صورت مجزا ثبت شده است – بیان شده است. برای مثال، ضبط مکالمه می تواند با تماس برقرار شده توسط وریزون و همچنین با دریافت تماس یه مشتری AT&T انجام شود.

همچنین ضبط مکالمه می تواند در برگیرنده خدمات دهندگان مختلف با توجه به برج های تلفنی مورد استفاده باشد. گزارشات می‌توانند فقط برای این هدف باشند، اما برای هر فرد با توجه به هدف مالمه از طریق تماس یا مکتوب انجام می شود.

رویترز می گوید:

بارت بیان کرد که NSA متوجه شده است که عواملی وجود دارند که می توانند بر میزان مکالمات ضبط شده تاثیر بگذرانند. این عوامل شامل تعداد مفاد تایید شده دادگاه است که می تواند برای فردی اعمال شود که هدف تجسس قرار می گیرد یا سابقه اطلاعات حفظ شده توسط واحد خدمات دهنده می باشند.

در این گزارش آورده شده است که:

NSA تعداد موارد شناسایی افراد در آمریکا را برای تجسس در محتوای اطلاعات به دست آمده از بخش ۷۰۲ را محاسبه کرده است. برای مثال، اگر NSA از عامل شناساییjohndoe@XYZprovider  برای دریافت اطلاعات استفاده کند، بدون توجه به تعداد دفعات استفاده از این آدرس برای دریافت محتوای بدست آمده توسط بخش ۷۰۲ آن را یکبار می شمارد.

نیویورک تایمز اضافه کرد که برخلاف ۵۳۴ میلیون مورد ضبط مکالمه، دولت فقط ۴۰ دستور برای اهداف به دست آورده است. بعد از گرداوری موارد ضبط شده ،NSA از ۳۱۱۹۶ مفاد تجسس برای دست یابی به اطلاعات استفاده کرد که این آمار برای سال ۲۰۱۶ برابر ۲۲۳۶۰ مورد بوده است.

 

جاسوسی های بدون تضمین بخش ۷۰۲ هم افزایش یافته است

پاتریک تومی ، کارمند ACLU پروژه امنیت ملی اشاره کرده است که سازمان هوش تعداد موارد شناسایی افراد در آمریکا (آدرس ایمیل – شماره تلفن ) مورد استفاده برای تجسس در  ارتباطات آمریکایی ها را در پایگاه اطلاعاتی بخش ۷۰۲ گزارش کرده است. این تعداد افزایش ۴۲ درصدی داشته است و و مشکل موجود این است که این آمار اوسط FBI محاسبه نشده است.

  • پاتریک تومی ، ۴ مه ۲۰۱۸

تعداد ۷۰۲ مورد هدف جاسوسی بدون تضمین نیز با افزایش قابل توجه به ۱۲۹۰۸۰ فرد، گروه یا نهاد رسیده است. تومی بیان کرده است که جهش ۲۰ درصدی وجود داشته است که رکورد بزرگی در حوزه ضبط مکالمات است.

NSA گزارش کرده است که تعداد ۷۰۲ مورد هدف جاسوسی بدون تضمین نیز با افزایش قابل توجه به ۱۲۹۰۸۰ فرد، گروه یا نهاد رسیده است. این آمار در مقایسه با سال قبل افزایش ۲۰ درصدی داشته است . که بزرگترین جهش در این زمینه بوده است.

  • پاتریک تومی ، ۴ مه ۲۰۱۸

همچنین در این گزارش ذکر شده است که اعداد نامه‌های امنیتی ملی NSL صادر شده توسط FBI در سال ۲۰۱۶ افزایش زیادی داشته است. به هر حال، اختلاف زیادی در تعداد درخواست ها برای اطلاعات ROI موجود در نامه های امنیتی ملی وجود دارد. در سال ۲۰۱۶، تعداد ۱۲۱۵۰ نامه امنیت ملی منجر به ۲۴۸۰۱ مورد درخواست برای اطلاعات شد. در سال ۲۰۱۷،  ۱۲۷۶۲ نامه امنیت ملی منجر به ۴۱۵۷۹ مورد درخواست اطلاعات شد.

 

پیشنهاد می شود سخنرانی میکو هیپونن در خصوص “چگونه آژانس امنیت ملی امریکا به اعتماد جهانی خیانت کرد.” را مشاهده فرمایید.

سایبرلند
نسرین ذاکری
نویسندهنسرین ذاکری

دیدگاهتان را بنویسید