اخبار

هکرهای کره شمالی مجددا دست به اقدام غیر قانونی زدند.

از یک ماه منتهی به ملاقات امروز روسای جمهور کره های شمالی و جنوبی ، یک گروه از هکرهای کره شمالی عملیات خود را تشدید کردند و بخش های تجاری گسترده ای را در حداقل 17 کشور هدف قرار دادند.

سایبرلند

هدف این رشته عملیات آلوده کردن سازمان ها ، شناسایی و سرقت اطلاعات حساس است.صنایع هدف شامل زیرساختارهای مهم – سرگرمی ها – مالی – سلامت و مخابرات می شود.

این عملیات بسیار خشن یک عملیات جدید است که توسط گروهی از هکرها با نام گروه لازاروس انجام شد که مسئولیت هک استادیوهای سونی در سال ۲۰۱۴ را بر عهده گرفتند.

نام های دیگر این گروه ، کبری پنهان – نامی که مقامات آمریکایی از آن برای توصیف گروه استفاده کردند و همچنین گروه Hastati – گروه ۷۷ یا Labyrinth Chollima می باشد.

این گروه اقدام به هک گسترده با اهداف خاص کردند. عملیات قبلی شامل Operation Troy, Blockbuster, یا Dark Seoul. می باشند.
عملیات گاست سکرت ماه گذشته آغاز شد.

جدیدترین عملیات گروه لازاروس ، عملیات کدگذاری گاست سکرت است که از اواسط مارس ۲۰۱۸ آغاز شده است و هدف این گروه بخش اقتصادی ترکیه بوده است.

شرکت امنیت سایبری مکافی این عملیات خاص را عملیات پیچیده ای توصیف می کند که دلیل آن ” قابلیت های مهم است که با توسعه ابزار و سرعت شناسایی بدافزار توسط محققان بیان شده است و این قابلیت ها با قابلیت ابزار های هک مورد استفاده در هک سونی در سال ۲۰۱۴ به اشتراک گذاشته شده اند، اما هکر ها ابزار جدیدی مثل بانک شات ( جاگذاری ) –پراکسی سیک ( دانلود کننده) و اسکاد ( پنهان سازی ) یافتند.
حملات در معیار افشاگری عمومی تشدید شدند.

کارشناسان بیان کردند که علیرغم قرار گرفتن بخش اقتصاد ترکیه در معرض حملات، این گروه به حملات غیر مرحله ای خود ادامه دادند و توجه خود را معطوف به زیر ساختار ها و ابزار هک شده کردند.

به علاوه، به نظر می رسد که حملات افزایش یابند و تلاش شود تا از ابزار هک استفاده شود، در حالیکه این ابزار همچنان موثر هستند و ابزار امنیتی می توانند آنها را شناسایی کنند.

مکافی بیان کرده است که به دولت تایلند هشدار داده است که بعضی از سرورهای C&C مورد استفاده برای عملیات گاست سکرت در سرورهای دانشگاه تاماست در بانگوک میزبان شده اند. ThaiCERT اطلاعات را سرقت کرده و سرورها را دو روز قبل خاموش کرده است.

سایبرلند
نسرین ذاکری
نویسندهنسرین ذاکری

دیدگاهتان را بنویسید