شرکت ها

نقشه امنیت سایبری ایران
شرکت ها

نقشه شرکت های فعال در حوزه امنیت سایبری ایران

بر اساس اطلاعات موجود در کتاب های مشاغل، از جمله کتاب سال امنیت فاوا که توسط شرکت افتانا گردآوری شده است و همچنین بررسی های که در سایبرلندنیوز انجام شد توانستیم فعالیت های حدود 40 شرکت ایرانی فعال در حوزه...

ادامه مطلب